Vi høres!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder:


Kalender 2019!


VAALER SANGFORENING 120 ÅR

VAALER SANGFORENING FEIRER SITT 120 ÅRS JUBILEUM MED KONSERT I VÅLER KIRKE LØRDAG 30. MARS KL. 18.00

♫♪♫

Årets vårsangfest på Koppang lørdag 4. mai.

♫♪♫

Sangerkveld med løs snipp i Kinosalen Flisa  fredag 18. oktober.

♫♪♫

Kortur til Nidaros/Trondheim via Gudbrandsdalen 19.-21. juli.

> Turistkonsert i Nidarosdomen 20. juli.

> Høymesse i St.Olav Katolske Domkirke  21. juli.