Vi høres!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder:

Vi synger ved

”Minnemarkering for trafikkofre”

i Våler kirke

torsdag 10. januar 2019 kl. 18.00.