Vi høres!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com

Aktuelt

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder:


Vi skal delta på Festgudstjenesten i Våler kirke

søndag 22. mai 2022,

i forbindelse med feiringen av
"Våler 1000 år"


Her fremføres "Intrata Solemnis"
av Ludvig Nielsen,

hvor vi skal  synge sluttkoret
"Norges folk og Norges kirke"