Vi høres!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com

Historikk

Det var 14 sangglade herrer som la grunnlaget for mandssangen i Våler. De betalte to kroner pr. år for å delta. Ble noen borte på øvelse måtte de betale 50 øre i bot. Da første konserten skulle gjennomføres møtte over 200 av bygdefolket fram for å ta del i begivenheten. Omtalen forteller om en stor opplevelse. Koret meldte seg inn i Østerdalens Sangerforbund i 1915, og har siden deltatt i alle stevner. Fikk sin egen fane i 1919. Innstiftet ordenen Den Gyldne Kongle i 1929 med tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors.

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder: