Vi høres!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com

Dirigenten

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder:

Arne Moseng

Født 1946. Organist og musikkleder i Våler siden 1975. Utdannet ved norske musikkonservatorier og Norges Musikkhøyskole. Har dirigert korkonserter med forskjellige kor i Norge og en rekke andre land: Sverige, Finland, Åland, Island, England, Isle of Man, Svalbard, Færøyene, Orknøyene, Shetland, Irland, Danmark, Tyskland, Italia, Spania, Skottland, Polen, Slovakia, Østerrike og Israel. Instruktør ved kor- og dirigentseminarer. Engasjert i organisasjonsarbeidet for musikkutviklingen i Norge.