Vi høres!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder:

”LEV I LYSET”


Vi skal synge i Våler kirke
søndag 7. februar 2016 kl.18.00

KYNDELSMESSE (Missa Candelarum)

Messens tittel er "LEV I LYSET"

Det er Den Norske Frimurerordenen i samarbeid med

Våler menighet som er arrangør.

Offeret går til innkjøp av nye salmebøker i kirka.

Vi gleder oss til en ny flott oppgave.