Vi høres!

Velkommen til vår hjemmeside!

Vår nye spennende CD
er på markedet!

"Liflige toner
og fengende vers"


Pris kr. 150,-

Hilsen Vaaler Sangforening

Sist oppdatert: 25.04.2022

Innhold: Arne Moseng

Nettskredder:

Nå er vi på Facebook!

VAALER SANGFORENING

vaalersangforening@gmail.com